2.1.2023

Koronatoimenpiteet Muhoksen kunnassa

Suomessa liikkuu tällä hetkellä runsaasti eri hengitystieinfektioita. Influenssaepidemia on alkanut ja RS-viruksen aiheuttamia tautitapauksia on paljon. Koronatilanne on vakaa, mutta virusta kiertää väestössä edelleen runsaasti.

Koronalta, influenssalta ja muilta hengitystieinfektioilta voi suojautua samoin keinoin:

 • Ota suositellut rokotukset – ne ovat paras keino suojautua vakavalta taudilta.
 • Sairasta kotona.
 • Pese kädet, yski ja aivasta hihaan – hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla hygieniasta.
 • Arvioi oma riskisi, käytä tarvittaessa maskia ja pidä etäisyyttä.
 • Huolehdi ilmanvaihdosta.

THL on päivittänyt yleistä koronaohjeistustaan. Keskeisin viesti on se, että covid-19 on yksi virus muiden joukossa, joten töihin, kouluun ja varhaiskasvatukseen voi mennä kun on työkuntoinen. Jos sairastut, pysy kotona, kunnes oireet ovat selvästi vähentyneet ja kuume on poissa.

Koronarokotukset vähentävät merkittävästi vaikean sairaalahoitoa ja tehohoitoa vaativan koronataudinkuvan yleisyyttä. THL suosittelee tällä hetkellä syystalven koronatehosterokotteita 65 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville, sillä tällä kohderyhmällä on suurin vakavan koronataudin riski. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri noudattaa THL:n linjausta ja muistuttaa, että tehosterokotteen ottaminen on tärkeää näihin kohderyhmiin kuuluville.

Nettiajanvaraus koronarokotukseen

Ajantasaista ja jatkuvasti päivittyvää tietoa kunnan korona- ja koronarokotustilanteesta löytyy näistä linkeistä:

Muhoksen kunnan rokotustiedote
oyskorona.fi
www.thl.fi

On hyvä huomioida, että myös rokotetut voivat sairastua ja levittää lieväoireisina tautia vielä rokottamattomiin. Varovaisuus ja vastuullisuus pitää siten muistaa kaikessa toiminnassa myös rokotettuna.

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

 • Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen.
 • Suositellaan noudatettavaksi THL:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.

Maskisuositukset (koskee yli 12-vuotiaita)

THL suosittelee maskin käyttöä julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä

 • niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
 • niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä maskia käytetään edelleen sellaisissa tilanteissa, kun ollaan lähikontaktissa asiakkaisiin ja potilaisiin.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti pysymistä kotona oireiden väistymiseen saakka. Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Hygieniaohjeet

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
 • Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta
 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Koronan antigeeni-kotitestit

 • Suositellaan antigeeni-kotitestejä hyvänä lisänä terveydenhuollossa tehtävien koronatestien rinnalle. Kotitestit soveltuvat niille henkilöille, joilla on hengitysinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Jos kotitestissä saa positiivisen tuloksen, se on varmistettava terveydenhuollossa tehtävällä testillä vain, jos positiivisen testin saanut tarvitsee tartuntatautilain mukaisen todistuksen tai koronapassia varten todistuksen sairastetusta koronasta (puutteellinen rokotussuoja 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä). Näin ollen pääsääntöisesti alle 16-vuotiaiden positiivista koronatestiä ei tarvitse varmentaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä.
 • Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että käyttää nimenomaan antigeenitestiä, eikä esimerkiksi vasta-ainetestiä. Oireinen sote-työntekijä ei voi tulla töihin negatiivisen kotitestin perusteella, vaan negatiivisuus täytyy todeta terveydenhuollossa otetulla testillä.

Koronavirusnäytteiden ottamisen kriteerit PPSHP:n alueella

Tärkeintä on sairastaa kotona, jos on koronavirusinfektioon sopivia oireita. Lieväoireisen ei tarvitse mennä terveydenhuollossa tehtäviin näytteisiin. Poikkeukset, jotka menevät aina näytteenottoon:

 • Raskaana olevat
 • 6 viikon sisällä synnyttäneet
 • Riskiryhmään kuuluvat
 • Hoidon tarpeen arvio

Jos olet käynyt terveydenhuollossa koronatestissä ja testisi on positiivinen, saat arkena vahvistuksen positiivisesta koronatestistä tekstiviestillä. Välttämättä sinua ei muuten puhelimitse enää kontaktoida. Lisätietoja ja ohjeita voit kysyä arkisin numerosta p. 044 4970 277. Jäljitys toimii Muhoksella arkipäivisin vain rajoitetusti, kohteena sote-yksiköt ja niiden asukkaat ja työntekijät sekä tiedossa olevat riskiryhmään kuuluvat sairastuneet. Viikonloppuisin ei ilmoiteta positiivisesta tuloksesta. Seuraa siis aktiivisesti Omakannasta testituloksen valmistumista. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin linjauksen mukaan oireettomat perheenjäsenet voivat mennä päiväkotiin/kouluun/töihin/harrastuksiin vaikka heillä ei olisi sairastetun taudin tai koronarokotusten antamaa suojaa.

Positiivinen kotitesti

Lieväoireinen voi halutessaan tehdä kotona kotitestin, mutta lasten testaus ei ole välttämätöntä. Testin voi uusia 1-2 vuorokauden päästä. Positiivinen kotitesti on varmistettava terveydenhuollossa, jos

 • tarvitset koronapassin (yli 16-vuotiaat rokottamattomat)
 • tarvitset Kelalle virallisen eristystodistuksen tartuntatautilääkäriltä omasta/lapsen sairastamisesta

Arkeen voi palata, kun kuume on poissa ja oireet ovat selvästi vähentyneet. 

Mikäli sairastumisesi pitkittyy, ole yhteydessä Muhoksen terveyskeskuksen vastaanottoon p. 08 5587 0200 tai tartunnanjäljitykseen p. 044 4970 277.

Ohjeistus sosiaali- ja terveysalan työntekijöille

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella sosiaali- ja terveysalan työntekijälle riittää kotitesti, mutta halutessaan voi myös käydä terveydenhuollon näytteenotossa. Testin tulos ei vaikuta töihin palaamiseen. Töihin voi palata, mikäli oireet ovat selvästi vähentyneet ja kuume on poissa. 1.1.2023 lähtien noudatetaan normaalia hengitystieoireiden sairauspoissaolokäytäntöä.

Jos sinulla on hengitystietulehdusoireet / epäilet saaneesi koronainfektion

Ole aina ensin yhteydessä puhelimitse terveyskeskukseen. Virka-aikana terveyskeskus (08 5587 0200) ja muulloin yhteispäivystyksen terveysneuvontaan (palvelunumero 116 117). Yhteispäivystys on tarkoitettu vain kiireellistä hoitoa ja arviota vaativille tapauksille. Terveyskeskuksessa infektiopotilaiden hoito on eriytetty muiden potilaiden hoidosta. Siniset opasteet ohjaavat terveyskeskuksen parkkipaikalta infektiovastaanotolle.

Koronatestaus OYSissa

Koronatestauksesta huolehtii pääsääntöisesti oma kotikunta.

Koronanäytteitä otetaan OYSin piha-alueella sijaitsevassa näytteenottokontissa. Kontti sijaitsee sairaalan edustalla S- ja N-ovien välissä. Testiin menevän tulee rekisteröityä ennakkoon 9Livesin järjestelmään ja täyttää esitietolomake. 9Lives näytteenottokontin esitietolomake. Katso lisäohjeistus ja testausaikataulut täältä: https://oyskorona.fi/jos-epailet-tartuntaa/

Lisätietoa

Johtava lääkäri Esko Haapamäki, 044 4970 223
Kunnanjohtaja Jussi Rämet, 044 4970 001
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Juha Valta, 044 4970 400
Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen, 044 4970 100
Tekninen johtaja Mikko Kari, 044 4970 308

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@muhos.fi