17.3.2021

Muhoksen kunta lisää liikkumismahdollisuuksia iäkkäille

Muhoksen kunta lähti mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan, jossa lisätään liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksia vielä kotona itsenäisesti pärjääville ikäihmisille. Valtakunnalliseen terveysliikuntaohjelmaan valittiin maaliskuussa 10 uutta kuntaa.

Voima- ja tasapainoharjoittelua

Suurin osa yli 75-vuotiaista ihmisistä asuu vielä omassa kodissa ilman säännöllisiä palveluita. Heistä noin joka toisella on liikkumisvaikeuksia, esimerkiksi haasteita kävellä puoli kilometriä (THL:n FinTerveys). Nämä ihmiset tarvitsevat liikkumiskyvyn, osallisuuden ja itsenäisen selviytymisen avuksi terveysliikuntaa. Neljäsosa iäkkäiden kaatumisista on ehkäistävissä säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla. 

– Ikäinstituutti tarjoaa kunnan ammattilaisille ja vertaisohjaajille maksuttomia koulutuksia ja verkostotapaamisia. Iäkkäiden kuntalaisten ja Muhoksen kunnan poikkisektorisen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän kanssa kehitetään iäkkäiden tarpeita ja toiveita vastaavaa terveysliikuntaa, kiteyttää ohjelmajohtaja Katja Borodulin

Ikäinstituutti on ideoinut Voimaa vanhuuteen -kuntien kanssa monia turvallisia tapoja liikkua myös poikkeusaikana, esimerkiksi etäjumpan.

Muhoksen kunnassa Voimaa vanhuuteen -työtä johtavat vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen sekä vastaava sairaanhoitaja Kati Haataja.

Muhoksen kunnassa on tehty aktiivisesti työtä ikääntyneiden terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi aikaisemman Voimaa vanhuuteen -kärkihankkeen aikana ja myös sen jälkeen. Kunnan toimijat ovat sitoutuneita kehittämään ikäihmisten hyvinvointiin ja liikuntaan liittyviä hyviä käytäntöjä moniammatillisesti ja verkostoja hyödyntäen. Lisäksi kuntaan on saatu uutena resurssina kotikuntoutuksen fysioterapeutti ja liikunnanohjaaja (aloittaa 6.4.2021) tukemaan ja vahvistamaan poikkihallinnollista työtä entisestään. Vanhusvoittoisessa kunnassa ikääntyneiden ennaltaehkäisevien ja toimintakykyä tukevien palveluiden merkitys ja tarve on merkittävä.

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on ollut tähän mennessä mukana 86 kuntaa. Maaliskuussa mentorointiohjelmassa aloittivat Isokyrö, Kauhajoki, Lempäälä, Muhos, Nivala, Nurmijärvi, Pielavesi, Somero, Tuusniemi ja Uusikaupunki. 

Lisätietoa

Ohjelmajohtaja Katja Borodulin, Ikäinstituutti
050 591 2413, katja.borodulin@ikainstituutti.fi

Vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen, Muhoksen kunta
044 4970 403, juha.pesonen@muhos.fi

————————

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla. www.voimaavanhuuteen.fi

Artikkelin kuva: Ikäinstituutti, Ossi Gustafsson