26.3.2021

Muhoksen kunta valittu kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Muhoksen kunnan kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodit. Kokeiluun ei tule avointa hakua vaan haku tulee vain ministeriön koeryhmään valitsemille lapsille. Huoltajille postitetaan kokeilun esite sekä hakemus/hakuohje kokeiluun heti ministeriön toimitettua koeryhmään kuuluvien tiedot.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta. Kokeilussa kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta eri näkökulmista, selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen jatkumoa, tutkitaan huoltajien palveluvalintoja sekä kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Lisätiedot

Vs. varhaiskasvatusjohtaja
Kirsti Hyvärinen
044 4970 116
kirsti.hyvarinen@muhos.fi