4.12.2019

Muhoksen prosenttitaiteen tekijäksi on valittu kuvataiteilija Riikka Keränen

Muhoksen Lukion prosenttitaideteoksen tekijäksi on valittu kuvataiteilija Riikka Keränen (s. 1984). Keränen asuu ja työskentelee Ristijärvellä, Kainuussa. Muhoksen kunnassa otettiin käyttöön valtuuston päätöksellä prosenttitaideperiaate toukokuussa 2019 ja Muhoksen Lukion taideteos on ensimmäinen prosenttitaideperiaatteen mallin mukaan toteutettu taideteos. Prosenttitaideperiaatteessa osa rakennuksen rahoituksesta käytetään taiteeseen jo rakennusvaiheessa ja tavoitteena on integroida teos osaksi rakennusprosessia.

Muhoksen kunnan prosenttitaiteen periaatetta käytetään harkinnanvaraisesti kunnan omissa rakennushankkeissa ja se kehottaa ja ohjeistaa myös kuntaan rakentavia yksityisiä rakennuttajia prosenttiperiaatteen käyttöön. Tavoitteena on, että yksi prosentti rakennushankkeen budjetista käytetään taiteeseen. Kunkin rakennuskohteen kohdalla prosenttiosuus päätetään kohteen mukaan. Prosenttiperiaatetta pyritään toteuttamaan myös kunnan kaavoituspäätöksissä ja sitä voidaan käyttää ohjeistuksena mm. tontinluovutuksen yhteydessä. Muhoksen kunta tarjoaa taideasiantuntijan avustusta hankkeiden eteenpäinviemisessä. Prosenttitaiteen periaatetta sovelletaan niin uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja täydennysrakentamiseen kuin infrarakentamiseen. Prosenttitaiteen periaatteen käyttöönoton vahvistaa kunnan vetovoimaisuutta ja luo positiivista kunta-kuvaa sekä sen avulla voidaan vahvistaa kunnan omaa identiteettiä.

Muhoksen lukioon sijoittuva Riikka Keräsen teos on esteettisesti klassinen ja ajaton, sen muotokieli on pehmeä ja lämmin, joka sopii tunnelmaltaan Muhoksen lukion aulaan. Suunnitelmassa on otettu huomioon niin rakennuksen ulko- kuin sisätilat. Teoksessa on mukana leikkisyyttä, joka toimii hyvin rakennetussa ympäristössä. Keräsen työskentely pohjautuu materiaaleihin ja materiaalivalintoihin. Suunnitelmassa on mukana mm. saviseinä, jolla on ilmaa puhdistavia vaikutuksia. Neljälle taiteilijalle lähetetyssä kutsussa korostettiin yhteisöllisyyttä ja toivottiin taideteoksen tuovan esille alueen uniikkia geologiaa. Kriteerit on otettu hyvin huomioon ja teos toimii myös tulevaisuudessa hyvin opetuksen tukena ja välineenä.

Keränen on valmistunut Kankaanpään taidekoulusta kuvanveiston osastolta vuonna 2010. Keräsen työskentely on paljolti leikkiä ja käsillään ajattelua, vuoropuhelua maailman materiaalikirjon kanssa. Työskentelynsä kautta hän pohtii ihmisen ja muiden eliöiden suhdetta aikaan ja ympäröivään maailmaan. Oman taiteellisen työskentelyn lisäksi Keränen toimii Ponnahus Galleria työryhmässä, joka järjestää näyttelytoimintaa tyhjiin liiketiloihin Kajaanissa ja Kainuussa, ja Mustarinda seurassa. Keränen on myös yksi Kainuun uuden sairaalan taiteilijoista ja viimeisin hänen teoksistaan rakentuu parhaillaan Kajaanissa.