5.4.2022

Muhoksen sähköisen perhekeskuksen sivusto avattu

Muhoksen kunnan internet-sivuille on avattu uusi sähköisen perhekeskuksen osio. Sähköisen perhekeskuksen tavoitteena on koota yhteen lapsiperheille tarkoitettuja palveluita ja helpottaa kuntalaisia löytämään aiheeseen liittyvää tietoa ja palveluita. Uusi sivusto löytyy osoitteesta https://muhos.fi/sahkoinen-perhekeskus/.

Perhekeskustoiminnan kehittäminen on Muhoksella kaikkien yhteinen asia. Koska kaikkea toimintaa ja palvelua ei voida fyy­si­ses­ti yh­dis­tää sa­man ka­ton al­le, on si­vuil­le rakennettu ensimmäinen versio Muhoksen säh­köi­sestä per­he­kes­kuksesta, jos­ta löy­tyy yh­teys­tie­dot kaik­kiin pal­ve­lui­hin se­kä jat­kos­sa myös muu­ta ma­te­riaa­lia per­hei­den tuek­si. 

Sähköisestä perhekeskuksesta löydät kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut samasta paikasta. Palvelut on jaoteltu ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Klikkaamalla otsikkoa löydät tietoa kunnan ja kolmannen sektorin palveluista sekä kohtaamispaikoista. Lisäksi sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja neuvoja arkeen.

Pyydämme sinulta palautetta ja sitoudumme perhekeskustoiminnan jatkuvaan kehittämiseen: voit perhekeskuksen alkusivulla olevalla lomakkeella lähettää meille palautetta ja kehittämisideoita Muhoksen sähköiseen perhekeskukseen liittyen. 

Lisätiedot

Merja Honkanen
sosiaali- ja terveysjohtaja
044 4970 100
merja.honkanen@muhos.fi