Sähköinen perhekeskus

Per­he­kes­kus­toi­min­nan ta­voit­tee­na on, et­tä jo­kai­nen lap­si, nuo­ri ja per­he löy­tää ja saa tar­vit­se­man­sa tuen se­kä avun sa­mas­ta pai­kas­ta yh­den yhteydenoton perusteella. Per­he­kes­kuk­seen kuu­luvat myös var­hai­sen tuen ja hoi­don pal­ve­lut se­kä yh­teis­työ seu­ra­kun­nan ja jär­jes­tö­jen kans­sa. Sähköisen perhekeskuksen palvelut on jaoteltu ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Klikkaamalla otsikkoa löydät tietoa kunnan ja kolmannen sektorin palveluista sekä kohtaamispaikoista. Lisäksi sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja neuvoja arkeen.

Per­he­kes­kus uu­dis­taa pal­ve­lu­jär­jes­tel­mää per­hei­den tar­pei­den ja odo­tus­ten mu­kai­ses­ti. Pal­ve­lup­ro­ses­se­ja ja yh­teis­toi­min­taa ke­hit­tä­mäl­lä vä­hen­ne­tään toi­min­nan päällekkäisyyttä ja ha­ja­nai­suut­ta se­kä pa­ran­ne­taan avun saa­mis­ta riit­tä­vän var­hain.

Palautetta ja kehittämisehdotuksia

Voit alla olevalla lomakkeella lähettää meille palautetta ja kehittämisideoita Muhoksen sähköiseen perhekeskukseen liittyen.