Sähköinen perhekeskus

Pyydä neuvoa -nappi – lasten, nuorten ja perheiden uusi sähköinen asiointikanava

Tarvitsetko apua tai tukea arkeesi? Haluaisitko jutella jonkun kanssa tai kysyä neuvoja? Pyydä neuvoa -nappi on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Palvelun kautta voit lähettää minkä tahansa kysymyksen sinulle sopivana ajankohtana yhteystietojesi kanssa tai nimettömästi. Kaikkiin yhteydenottoihin vastataan muutaman arkipäivän kuluessa. Huomioithan, että tämä lomake ei ole tarkoitettu akuuttien tai hätätilanteiden hoitoon. Näissä tilanteissa ota suoraan yhteys hätänumeroon 112.

Per­he­kes­kus­toi­min­nan ta­voit­tee­na on, et­tä jo­kai­nen lap­si, nuo­ri ja per­he löy­tää ja saa tar­vit­se­man­sa tuen se­kä avun sa­mas­ta pai­kas­ta yh­den yhteydenoton perusteella. Per­he­kes­kuk­seen kuu­luvat myös var­hai­sen tuen ja hoi­don pal­ve­lut se­kä yh­teis­työ seu­ra­kun­nan ja jär­jes­tö­jen kans­sa. Sähköisen perhekeskuksen palvelut on jaoteltu ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Klikkaamalla otsikkoa löydät tietoa kunnan ja kolmannen sektorin palveluista sekä kohtaamispaikoista. Lisäksi sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja neuvoja arkeen.

Per­he­kes­kus uu­dis­taa pal­ve­lu­jär­jes­tel­mää per­hei­den tar­pei­den ja odo­tus­ten mu­kai­ses­ti. Pal­ve­lup­ro­ses­se­ja ja yh­teis­toi­min­taa ke­hit­tä­mäl­lä vä­hen­ne­tään toi­min­nan päällekkäisyyttä ja ha­ja­nai­suut­ta se­kä pa­ran­ne­taan avun saa­mis­ta riit­tä­vän var­hain.

Palautetta ja kehittämisehdotuksia

Voit alla olevalla lomakkeella lähettää meille palautetta ja kehittämisideoita Muhoksen sähköiseen perhekeskukseen liittyen.

"*" näyttää pakolliset kentät