Ohjeita rakentajille

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on huolehtia yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta, kunnalle ei kuulu hankkeiden suunnittelu ja toteutukseen osallistuminen.

Kunnan rakennusvalvonnan yleinen ohjaus ja neuvonta sisältävät rakennusluvan hakemisen, hallintokäsittelyn ja rakennustyön valvonnan menettelykysymyksiä. Hankkeen alusta lähtien rakennushankkeen pääsuunnittelijoilla ja muilla suunnittelijoilla on rakentamismääräyksissä osoitettu omat tehtävänsä. Rakennusvalvonta (viranomainen) ei voi ottaa suorittaakseen muille toimijoille säädettyjä tehtäviä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvän on palkattava pätevät suunnittelijat ja rakennusalan asiantuntijat.

Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät.

Pääsuunnittelijan tulee täyttää ja liittää lupapisteeseen alla oleva lomake:
Luvanhakijan tarkistuslista

Tarvittaessa voimme ottaa kantaa aiemminkin, jos esimerkiksi suunnitelmissa poiketaan kaavasta, rakennusjärjestyksestä tai rakentamistapaohjeesta. Kysymykset tulee esittää yksilöityinä pääsuunnittelijan toimesta, mihin ongelmaan tarvitaan rakennusvalvonnan ratkaisua. Lisäksi tulee huomioida, että lupa-asian lopputulos ratkeaa vasta päätöksentekohetkellä.

Rakentamisen neuvonta hoidetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. Lue asiasta lisää täältä.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi