Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen suunnattu lakisääteinen terveyspalvelu.

Kouluterveydenhuollon tehtäviin sisältyvät:

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen
  • pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

Koko ikäluokan kattavat vuosittaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon. Luokilla 1., 5. ja 8. terveystarkastukset toteutetaan laajoina ja huoltajat pyydetään mukaan tarkastukseen. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimista. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi koko perheen hyvinvointia. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.

Rokotusohjelma jatkuu kouluterveydenhuollossa:
Lasten ja nuorten rokotusohjelma (THL)

Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita ja perheitä yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kouluterveydenhuollon tärkeä työmuoto ovat terveydenhoitajan avoimet vastaanotot, joille oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltä askarruttavista asioista. Lisäkäynneillä voidaan perehtyä selvittelyä vaativiin asioihin sekä seurata terveys- ja hyvinvointitilannetta, kasvua ja kehitystä tai perheen tilannetta terveystarkastusten välillä.

Kouluterveydenhuolto on osa koulujen monialaista opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään opettajien, koulukuraattorien ja -psykologien kanssa sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon työssä.  

(Lähde:THL)

Oppilaan sairastuminen

Kun oppilas sairastuu, vanhemmat arvioivat lapsen sairauden ja koulukuntoisuuden. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Lääkärin hoitoa vaativissa tilanteissa huoltajat varaavat ajan terveyskeskukseen. Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja.

Kun lapsi sairastuu äkillisesti, kumpi tahansa vanhempi voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle. Tilapäisen hoitovapaan myöntämisen ehdot on hyvä tarkistaa omalta työnantajalta ja työehtosopimuksesta.

Jos tarvitset selvityksen työnantajallesi tai opiskelupaikkaasi sairaan lapsen hoitamisesta kotona, soita lapsen kouluterveydenhoitajalle. Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta sähköpostiviestien, tekstiviestien ja Wilma-viestien  perusteella eikä takautuvasti.

Jos lapsella on jokin perussairaus, joka on huomioitava koulupäivän aikana (lääkitys, varautuminen ensiapu-tilanteisiin), siitä on hyvä olla yhteydessä omaan opettajaan ja terveydenhoitajaan.

Yhteydenotto kouluterveydenhoitajaan tapahtuu joko puhelimitse tai Wilman kautta. Wilman kautta tiedotetaan tulevista terveystarkastuksista ja osa ajanvarauksista tehdään sen kautta.

Raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys

Kouluterveydenhoitajat

Kirkonkylän koulu
Riitta Pellikka
044 4970 235
riitta.pellikka@muhos.fi

Huovilan ja Korivaaran koulut
Johanna Leskelä
044 4970 218
johanna.leskela@muhos.fi

Laitasaaren ja Hyrkin koulut
Terhi Sunnari
044 4970 273
terhi.sunnari@muhos.fi

Yläkoulu
Marika Sipola
044 4970 236
marika.sipola@muhos.fi

Yhteydenotot kouluterveydenhoitajiin puhelimitse tai Wilman kautta.