Katselmukset

Lupapäätöksessä edellytettyjä rakennustyön aikaisia viranomaiskatselmuksia pyydetään työn edistymisen mukaan rakennusvalvontayksikön tarkastajalta tai kuntamittausyksiköstä. Osa katselmuksista voidaan suorittaa osittaisina. Katselmuksissa tulee olla läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja, vastaava työnjohtaja, katselmukseen liittyvän erityisalan työnjohtajat sekä tarvittaessa rakennuksen suunnittelijat. Katselmus saadaan kuitenkin toimittaa, vaikka joku edellä mainituista ei olisi paikalla.

Pohjakatselmus

Peruskuopan kaivu- ja louhintatöiden valmistuttua tai paalutuksen alettua vastaava työnjohtaja pyytää pohjakatselmuksen suorittamista. Perusmaata ei saa peittää pysyvästi sitä ennen. Pohjaolosuhteiden vaativuuden mukaan katselmukseen pyydetään osallistumaan myös rakennuksen geotekninen suunnittelija.

Sijaintikatselmus

Kun rakennuksen lattiat ja seinän ulkoverhoukset on tehty, vastaava työnjohtaja tilaa kunnan mittausyksiköstä sijaintikatselmuksen. Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen sijainti, korkeusasema ja päämitat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaiset.

Rakennekatselmus

Kantavien rakenteiden valmistuttua vastaava työnjohtaja pyytää rakennekatselmuksen suorittamista. Rakenteita ei saa peittää pysyvästi sitä ennen. Rakenteiden vaativuuden mukaan katselmukseen pyydetään osallistumaan myös rakenteiden suunnittelija.

Rakennekatselmuksen yhteydessä vastaavan työnjohtajan on esitettävä tarkastusasiakirja, johon tarkastuksesta vastaavat henkilöt ovat merkinneet siihen mennessä tarkastetut työvaiheet sekä pysyvästi asennettujen materiaalien kelpoisuuden tarkastamisen.

Savuhormien tarkastus

Mikäli rakennukseen tulee savuhormirakenteita, vastaavan työnjohtajan tulee pyytää savuhormien tarkastusta. Tarkastus voidaan suorittaa sen jälkeen, kun savuhormirakenteet ovat valmiit ja suojaetäisyydet muihin rakenteisiin voidaan todeta.

Muut katselmukset ja tarkastukset

Rakennuslupapäätöksen ehdoissa voidaan määrätä muista erityissuunnitelmista ja niihin liittyvistä, muiden viranomaisten suorittamista erityiskatselmuksista ja tarkastuksista.

Erityissuunnitelmien esittämisestä viranomaisille sekä niihin liittyvistä katselmuksista ja työmaatarkastuksista huolehtivat erityissuunnitelmien laatijat sekä vastaavat rakennus-, kvv- ja iv-töiden työnjohtajat yhteistoiminnassa keskenään.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi