Rakennustyön aloittamisen edellytykset

Uudisrakennustyömaan aloittamisen ja aloituskokouksesta sopimisen edellytyksenä on, että

  • kohteelle on myönnetty rakennuslupa
  • kohteelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja
  • kohteelle on hyväksytty kvv-työnjohtaja vastaamaan ulkopuolisten viemäreiden asennuksesta (usein pätevä maanrakennustyönjohtaja kelpuutetaan vastaamaan ulkopuolisten viemäreiden asennuksesta)
  • kohteen pohjatutkimus ja pohjarakennussuunnitelma on virallistettu (jos niitä on ko. kohteen rakennusluvan ehdoissa edellytetty)
  • kohteen rakennesuunnitelmat vähintään perustusten osalta on virallistettu
  • kohteen vesi- ja viemärisuunnitelmat on vähintään pohjaviemäreiden osalta virallistettu.

Mikäli kohteen naapurit ovat ilmoittaneet kuulemisessa, ettei heillä ole huomautettavaa hankkeesta, valmistelevat työt (mm. puiden kaataminen, maan kaivaminen, paalutus, louhiminen) voidaan aloittaa tontilla aloituskokouksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti jo ennen kuin rakennuslupa on saanut lainvoiman. Perustusten valutyöt voidaan kuitenkin aloittaa vasta, kun rakennuslupa on lainvoimainen.

Perustellusta syystä lupaviranomainen voi antaa luvan rakennustyön suorittamiseen vakuutta vastaan. Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa eikä kuntayhtymää. Vakuudellista aloittamisoikeutta ei voi käyttää purkamislupaan, suunnittelutarveratkaisuun (vaikka se tehtäisiin rakennusluvan yhteydessä) eikä poikkeamispäätökseen. Ennakkoaloituslupia ei myöskään myönnetä pienkohteille, joiden rakennuslupa saavuttaa lainvoiman 14 vrk:ssa.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi