Tukea järjestöiltä ja yhdistyksiltä

Muhoksella toimii järjestöjä ja yhdistyksiä, joiden toiminta tukee lapsen ja perheiden hyvinvointia.

MLL

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on ollut pienen puolella jo vuodesta 1920. Vuosikymmenien varrella MLL on tehnyt merkittävää työtä lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Muun muassa äitiyspakkaus ja neuvolatoiminta ovat tulleet osaksi lapsiperheiden arkea MLL:n työn myötä. Tutustu tarkemmin www.mll.fi.

MLL tarjoaa tukea

  • Lasten ja nuorten puhelin (maksuton, puhelimeen vastaa koulutettu, vapaaehtoinen aikuinen) p. 116 111 sekä lasten ja nuorten chat (aikuinen päivystäjä) www.nuortennetti.fi
  • Vanhempainpuhelin (maksuton) p. 0800 92277 ja chat www.mll.fi

MLL:n Muhoksen paikallisyhdistys

MLL:n Muhoksen paikallisyhdistys järjestää kaikille lapsille, nuorille ja perheille avointa toimintaa. Toimintaa toteutetaan käytössä olevien vapaaehtoisresurssien mukaan. Toimintamuotoja voivat olla mm. perhekahvila, kerhot, tapahtumat, avustustoiminta jne. Seuraa yhdistyksen ajankohtaisia tapahtumia Facebookista.

Lisätietoja: mll.muhos@gmail.com

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjestö. Pelastakaa Lapset on laadukas lastensuojelun ammattilainen, yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä luotettava ja nopea auttaja paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Yhdistyksen tehtävänä on saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia, jotta jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallisuuteen voisi toteutua. Tutustu tarkemmin www.pelastakaalapset.fi.

Toiminta Muhoksella

Muhoksen yhdistys on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten opiskelua ja harrastamista. Harrastustuella tuetaan lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheet taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna. Harrastuksen tulee olla ohjattua ja säännöllistä. Tuki on yksilötukea. Lisätietoja muhos.pelastakaalapset.fi.

4H-yhdistys

4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Tavoitteenamme on, että 4H-toiminnassa mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia, vastuullisia ja yritteliäitä nuoria. 4H-toiminta tukee kaikissa ikävaiheissa lapsen ja nuoren kasvua kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. Tutustu tarkemmin https://4h.fi/.

Toiminta Muhoksella

4H-harrastuksessa innostut, onnistut ja opit uusia asioita kavereiden kanssa. Voit tulla mukaan kerhoon, perustaa 4H-yrityksen tai saada ensimmäisen työpaikan. Sinä olet idea, toteuta se! Lue lisää täältä.

Lisätietoja: muhos@4H.fi