27.2.2024

Muhos varautuu vihreän siirtymän suurhankkeisiin

Muhoksen kunta varautuu vihreän siirtymän suurhankkeiden sijoittumiseen Muhokselle. Ilmastoviisas Muhos Biopark –hankkeen puitteissa on laadittu koko Muhoksen kattava maankäytön suunnitelma, johon on rohkeasti suunniteltu sijoittumispaikat bio- ja energiateollisuuden toimijoille. Suunnitelmaa esitellään tällä viikolla kuntalaisillassa. 

Muhoksen kunnassa on syksyllä 2023 käynnistynyt Ilmastoviisas Muhos Biopark -hanke, jonka tarkoituksena on kehittää Muhoksen toimintaympäristöä bio- ja kiertotalouden sekä ympäristö- ja energia-alan yritysten tarpeisiin. Hankkeen ensimmäisessä työpajassa ideoitiin ilman rajoitteita maankäytön suunnitelma, johon on varattu alueet bio- ja energiateollisuuden toimijoiden sijoittumiseen koko Muhoksen alueella. Muhos Bioparkin maankäytön suunnitelman sisältöä esitellään kaikille kiinnostuneille kuntalaisillassa torstaina 29.2.2024. Kuntalaisillan tavoitteena on saada mahdollisimman moni muhoslainen mukaan keskustelemaan ja osallistumaan kunnan kehittämiseen. 

Muhoksen tulevaisuuden näkymät ovat erittäin positiiviset, sillä Muhoksen sähköverkko, Pyhänselän 400 kV -sähköasema ja alueen logistiikka mahdollistavat uusien suurten vihreän siirtymän hankkeiden sijoittumisen alueelle. 

“Olemme strategiassamme linjanneet olevamme uusiutuvan energian edelläkävijä. Ilmastoviisas Muhos Biopark –hankkeen avulla voimme konkreettisesti edistää vihreän energian toimijoiden sijoittumista kuntaamme, ja olemmekin jo saaneet yhteydenottoja kiinnostuneilta yrityksiltä”, kertoo Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno. 

Muhos Biopark -kuntalaisilta järjestetään torstaina 29.2.2024 klo 18-20 OSAO Muhoksen yksikön auditoriossa (Kirkkotie 1 Muhos, B-rakennus). Ilmastoviisas Muhos Biopark -hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Katso tästä Muhos Biopark -maankäytön suunnitelma.

Lisätiedot 

Kimmo Hinno
Kunnanjohtaja
044 4970 001
kimmo.hinno@muhos.fi

Asseri Pitkälä
Elinkeinopäällikkö
044 4970 006
asseri.pitkala@muhos.fi