29.11.2018

Opetushallitus myönsi Oulujoki-Opistolle tukea aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen

Oulujoki-Opisto on saanut Opetushallitukselta 8000 € tukea aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen.

Opisto järjestää Muhoksella ja Utajärvellä maksuttomia digitaalisia taitoja vahvistavia alkeis- ja jatkokursseja vuosina 2019-2020. Peruskurssit on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat perusopastusta tietokoneen, internetin ja sähköpostin käytössä. Jatkokursseja järjestetään eri teemoilla ja kurssien tarkoituksena on auttaa kurssilaisia ottamaan uusi askel tietokoneen ja digitaalisten välineiden käytössä, jotta tekniikkaa voitaisiin hyödyntää työssä ja vapaa-ajalla entistä paremmin. Koulutuksen suunnittelussa pyritään tekemään tarvittaessa erityisjärjestelyitä, jotta kaikki halukkaat voisivat osallistua tasavertaisesti koulutuksiin. Koulutuksen yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat esim. kirjasto ja nuorisopalvelut, suunnitellaan yhdessä koulutuksen sisältöjä.

Hankkeesta vastaa Oulujoki-Opiston rehtori Minna Kärkkäinen.