17.10.2018

Oulujokilaakson yhteinen viestinnän kehittämissuunnitelma ensimmäinen laatuaan

Oulujokilaakson kuntien ja Rokua Geoparkin yhteinen viestinnän kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmassa etsittiin keinoja, joiden avulla viestinnällä voidaan vahvistaa Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Rokua Geopark -alueen elinvoimaa ja vetovoimaa. Työ tiivistää yhteen Oulujokilaakson kuntien ja Rokua Geoparkin tahtotilan: se vastaa viestinnän kohderyhmien ja työn tilaajien tarpeisiin ja toiveisiin sekä tukee organisaatioiden strategisia tavoitteita. Lisäksi se linjaa alueen viestintää, listaa ensisijaiset kehittämistoimenpiteet ja määrittelee viestinnän vastuut. Työ hyväksyttiin maanantaina 15.10. Rokua Geoparkia hallinnoivan Humanpolis Oy:n hallituksessa.

Viestinnän asiantuntija Riikka Vitikka kertoo, että Suomen Kuntaliiton viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä oli mukana viime vuoden marraskuussa pidetyssä alueen viestinnän kehittämisen aloitustilaisuudessa. Seppälä oli ollut heti valtavan kiinnostunut yhteisestä viestinnän kehittämisprosessista. Seppälä oli pyytänyt suunnitelmaluonnoksen luettavakseen elokuussa. Seppälä oli todennut, ettei ole aiemmin nähnyt kuntakentältä yhtä perusteellista suunnitelmaa suuristakaan kaupungeista – neljän organisaation yhteisesti toteutettuna työ on vielä kunnianhimoisempi. Vitikka kertoo lähettäneensä valmiin ja hyväksytyn työn eilen tiistaina Seppälän pyynnöstä Kuntaliittoon malliksi muille kunnille.

Vitikka kertoo, että viestinnän kehittämissuunnitelma toteutettiin palvelumuotoilun vaiheita ja menetelmiä soveltaen. Työhön osallistettiin laajasti sekä viestinnän kohderyhmiä että työn tilaajia. Kaikkiaan suunnitteluprosessissa oli mukana viestinnän asiantuntijan lisäksi 46 ihmistä. Heistä 26 haastateltiin, osa oli mukana viestintätiimeissä ja osa osallistui molempiin. Viestintätiimien kokouksia pidettiin kaikkiaan 22 reilun puolen vuoden aikana. Prosessin aikana tehtiin lisäksi seitsemän kyselytutkimusta, joihin vastasi 187 ihmistä. Palvelumuotoilunäkökulma toi prosessiin oman uutuusarvonsa: viestinnän palvelumuotoilusta on alettu Suomessa puhua varsinaisesti vasta vuoden 2017 aikana, jolloin kehittämistyö alkoi.

Viestinnän kehittämissuunnitelmassa käydään seikkaperäisesti läpi nykyviestinnän rooleja, merkitystä ja vaatimuksia sekä Oulujokilaakson alueen ensisijaiset viestinnän kehittämistoimenpiteet. Vitikka toteaa, että vaikka aineistoa oli paljon, ”punaiset langat” löytyivät yllättävän helposti: haastattelujen ja kyselyjen tulokset tukivat toisiaan eivätkä viestinnän kohderyhmien ja alueen organisaatioiden johdon ja työntekijöiden käsitykset poikenneet oleellisesti toisistaan. Kyselyihin oli vastannut myös paljon alueen ulkopuolella asuvia. Oulujokialueen viestinnän nykytilasta ja kehittämisratkaisuista ollaan siis laajasti yhtä mieltä.

Tahtotila voidaan tiivistää yhteen sanaan: ”yhteistyö”. Vitikka toteaa, että tulos on looginen, sillä mikään kunta ei pärjää nykyään yksin. Viestintää ja markkinointia onkin tärkeää tehdä ammattitaitoisesti ja koordinoidusti sekä ennen kaikkea vuorovaikutteisesti ja yhteistyössä niin, että Rokua Geoparkista tulee alueen yhteinen viestinnän sateenvarjo. Vitikka toteaa: ”Rokua Geopark on kansainvälisestikin arvokas brändi, jollaista ei ole missään muulla alueella Suomessa. Sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää!” Vitikka toteaa, että paljonhan on jo tehtykin: Samalla kun asioista on puhuttu, yhteistyö on alueella tiivistynyt niin viestinnässä kuin muutenkin.

Lisätietoja
Riikka Vitikka, viestinnän asiantuntija, Humanpolis Oy
riikka.vitikka(at)humanpolis.fi
p. 040 8448 889

Linkki viestinnän kehittämissuunnitelmaan: https://www.rokuageopark.fi/application/files/1515/4333/0667/Viestinta_Oulujokilaakso.pdf