16.3.2023

Pohjoisen oopperakomppanian kokeellinen teossarja Oulu- ja Emäjoelle

Pohjoisen oopperakomppanian mediatiedote:

Taiteen edistämiskeskus tukee harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaa myöntämällä Pohjoiselle oopperakomppanialle 44 000 euroa kokeelliseen Voimalaitokset-teossarjaan.

Hanke pohjautuu Oulujoen suurimman voimalaitoksen Pyhäkosken läheisyyteen tuotettujen paikkasidonnaisten ja monitaiteellisten teosten sarjaan Muhoksen Lemmenpolulla sekä Oulujokilaaksossa toteutuneen Jokijuhla-hankkeen konseptiin, jossa hyödynnettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Norrbottenin museon VekuVaku-hankkeen materiaaleja.

Oulujoen voimalaitokset ja niihin liittyvät asuinalueet olivat yksi Suomen tärkeimmistä jälleenrakennuskauden rakennushankkeista. Kokonaisuus on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY).  

”Oulu- ja Emäjoen voimalaitokset asuinalueineen ovat oopperamaisia kokonaistaideteoksia, sillä niiden yhtenäinen arkkitehtuuri luo täysin oman maailmansa”, sanoo komppanian taiteellinen johtaja Jenni Kinnunen. ”Teollisuuden, luonnon ja taiteen yhdistäminen tuntuu osittain ristiriitaiselta, sillä aiheeseen liittyy sekä politiikkaa että voimakkaita tunteita. Emme halua työskentelyllämme osoittaa, kuka on oikeassa ja kuka ei – tätä emme edes pysty erottamaan.”

Kansainväliset taiteilijaryhmät käyvät mm. läpi tarkemmin laajaa Oulujoki-yhtiön arkistoa. Tärkeänä linkkinä toimivat alueen kunnat, paikalliset yhteisöt ja heidän muisti- ja paikkatietonsa sekä energiayhtiö Fortum. 

Kokeellinen oopperateossarja, jossa yhdistyvät video-, sana- ja kuvataiteet sekä musiikki, toimii myös testinä kohti komppanian kulttuuripääkaupunkivuoden projektia. Teoksia toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana Utajärvellä, Vaalassa, Ristijärvellä ja Suomussalmella.