13.1.2021

Tietoa koronarokotteista

Muhoksella on aloitettu koronarokotukset 12.1.2021. Saatavien rokotteiden niukka määrä rajoittaa rokotusten toteuttamista. Rokotusjärjestyksessä noudatetaan THL:n ja PPSHP:n ohjeistusta.

Käytetty rokote antaa suojaa vaikealta koronataudilta ja näin ollen on oleellista rokottaa mahdollisimman nopeasti ikäihmiset, joiden riski saada vaikeaoireinen koronainfektio on suurin. Ensivaiheessa rokotetaan infektiopotilaita hoitava henkilöstö terveyskeskuksessa avosairaanhoidossa ja terveyskeskussairaalassa, mukaan lukien koronanäytteitä ottavat henkilöt ja ensihoitoyksiköiden henkilöstö. Toimenpiteellä pyritään turvaamaan koronapotilaiden hoito. Tämä henkilöstö on rokotettu 12.-13.1.2021.

Toisessa rokotettavassa ryhmässä ovat palveluasumisyksiköiden asukkaat ja heitä hoitava henkilöstö. Heidän rokottamisensa on aloitettu 13.1.2021. Nykyisen rokotussaatavuustiedon mukaan palvelukotien asukkaiden ja heitä hoitavien henkilöiden rokottaminen onnistuu koko ryhmän osalta kokonaisuutena vasta helmikuussa 2021. Tämän ryhmän jälkeen rokotetaan seuraava ryhmä, joka on 80 vuotta täyttäneet henkilöt. Seuraavaksi rokotetaan 79-75 vuoden ikäiset, 74-70-vuotiaat ja edelleen alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus. 80 vuotta täyttäneiden rokottaminen päästäneen aloittamaan aikaisintaan helmikuun loppupuolella. Rokotusten tarkemmasta aikataulusta ja niihin kutsumisesta tiedotetaan myöhemmin.

Tieto saatavista rokotteista muuttuu viikoittain ja niukka rokotemäärä on tällä hetkellä ainoa merkittävä rokotusnopeutta säätelevä tekijä. On hyvä tiedostaa se tosiasia, että otettu koronarokote ei muuta millään tavalla tarvetta nykyisille suoja- ja varotoimille. Nyt käytettävää rokotetta ei ole tutkittu lapsilla ja sitä ei anneta alle 16-vuotiaille. Myös raskaus on vasta-aihe rokotukselle. Uuden tiedon mukaan imetys ei ole vasta-aihe. Rokotus annetaan kahtena pistoksena, toinen rokotus annetaan aikaisintaan kolmen viikon päästä ensimmäisestä. Pistosväliä voi pidentää maksimissaan kuuteen viikkoon.