4.11.2022

Yritysystävällinen Muhos

Kunnat rakentavat yhteistyötä keskenään, mutta yhtä lailla kuntien kesken on käynnissä jatkuvat elinvoimamarkkinat. Kunnat kilpailevat omilla vahvuuksillaan yritysten sijoittumisesta, investoinneista, työntekijöistä ja asukkaista. Kilpailuetu edellyttää tekijöitä, joiden avulla on mahdollista menestyä kilpailussa. Alueen kilpailukyky on kokonaispaketti, joka koostuu yrityksistä, osaavasta työvoimasta, elinympäristön laadusta ja asumisesta, yritysystävällisyydestä ja kehittäjäverkostoihin kuulumisesta sekä maankäytöstä ja infrastruktuurista. Lisäksi kilpailukykyä vahvistaa selkeä ja erottuva brändi, joka ei voi olla irrallinen tai etäinen edellä kuvatuista tekijöistä.

Nähdäkseni on vaarallista jättää brändi rakentamatta, koska silloin mielikuva ja sen hallinta luovutetaan asiakkaille, sidosryhmille tai jopa kilpailijoille. Syitä miksi brändin rakentamista ei välttämättä nähdä tarpeelliseksi on useita, mutta kokemukseni perusteella usein vedotaan rahan ja osaamisen puutteeseen sekä kiireeseen. Yleistä on myös brändin ymmärtäminen kapeasti, jolloin se tarkoittaa yksisuuntaista viestintää, vetoavaa slogania ja näyttävää visuaalista ilmettä.

Brändääminen ei ole mainostoimistosta ostettu kampanja, vaan aitoa, oivaltaa ja pitkäjänteistä yhteistä tekemistä. Julkilausuttu brändi tarkoittaa sisäistettyä vastuuta. Tärkeä on tunnistaa todelliset lähtökohdat, vahvuudet ja arvot, koska muuten brändi ei rakennu kestävälle pohjalle, vaan se murenee sosiaalisessa mediassa nopeasti alta. Vahvaa brändiä ei saa rahalla, mutta se rakentuu brändäysosaamisella ja rohkealla erottumisella eri kanavissa.

Muhoksen kunnan strateginen päämäärä on olla elinvoimainen ja erottuva kunta. Vakaa tarkoituksemme on menestyä elinvoimamarkkinoilla vahvistamalla kunnan yritysystävällisyyttä ja monipuolistamalla kuntakuvaa seudulla. Elinvoiman kovista mittareista voi lukea, että olemme oikealla tiellä – yritysten nettolisäys on hyvällä tasolla, työttömyys on laskenut kuukausittain, uusia asuntoja on luvitettu ja asuntokauppa on käynyt ennätysvilkkaana, kunnan väkiluku on vakaa ja kuntatalous on kohentunut.

Suomen Yrittäjät tekevät vuosittain kuntabarometrin. Se on yrittäjien arvio kunnan yritysystävällisyydestä. Vuonna 2022 kyselyyn vastasi 27 muhoslaista yrittäjää. Muhos sijoittui elinkeinopolitiikan kokonaisarviossa alimpaan kolmannekseen maakunnan kuntien joukossa. Kolmeksi tärkeimmäksi kehittämistoimenpiteeksi yrittäjät tunnistivat päätöksenteon yrityslähtöisyyden, hankintapolitiikan ja yrityspalvelut. Resepti on selvä, hihat on jo kääritty.

Jussi Rämet
kunnanjohtaja

Blogikirjoitus on julkaistu Tervareitti-lehdessä 3.11.2022.