11.1.2024

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuonna 2024–2025

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sekä päiväkotiin että kouluun 15.1.–26.1.2024 internetissä osoitteessa muhos.fi/sahkoinen-asiointi/ jossa valitaan sähköiset palvelut. Yksityisiin päiväkoteihin tehdään hakemus päiväkotien antamien ohjeiden mukaisesti.

Muhoksen kunta tarjoaa lukuvuonna 20242025 maksuttoman esiopetuksen kaikille esiopetuksen piirissä oleville lapsille. Esiopetus alkaa 7.8.2024 samaan aikaan kuin perusopetus. Esiopetus koskee 2018 syntyneitä lapsia, koululykkäystä saaneita vuonna 2017 syntyneitä lapsia sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia vuonna 2019 syntyneitä lapsia. Perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetusta annetaan 19 h/vko lukuvuoden aikana. Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti koulujen ja päiväkotien työjärjestystä. Opetus, ruokailu ja koulutarvikkeet ovat oppilaalle maksuttomia riippumatta esiopetuspaikasta. Oppilaalle, jonka koulumatka on yli 3 km, kunta järjestää koulukyydin hyvinvointilautakunnan hyväksymien koulukuljetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Jos oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodissa, kunta ei järjestä kyyditystä päiväkotiin. Kuljetuksen esiopetukseen voi saada myös kunnallisen varhaiskasvatuksen yksiköihin edellytysten täyttyessä.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta annetaan kunnallisissa Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodeissa. Koulujen esiopetusta on mahdollista antaa Huovilan, Hyrkin, Kirkonkylän, Korivaaran ja Laitasaaren kouluilla. Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää koulujen esiopetuspaikoista ja ryhmistä kevään 2024 aikana. Välttämättä kaikkiin kouluihin ei tule omaa esiopetusryhmää. Yksityisessä Satelliitti päiväkodissa esiopetusta voidaan antaa, mikäli esiopetukseen ilmoittautuu 7 lasta. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat sijoittua päiväkodin tai koulun esiopetusryhmään. Koulujen ja kunnallisten päiväkotien esiopetukseen tutustumispäivä on keskiviikkona 15.5.2024 klo 9–11.

Esiopetuksen toteuttaminen

Esioppilaat, jotka tarvitsevat lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sijoittuvat päiväkoteihin. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoittuvat Koivulehdon päiväkotiin. Esiopetus on päiväkodissa maksuton, mutta esiopetusajan ulkopuolinen varhaiskasvatus on maksullista. Mikäli hoidon tarve muuttuu/päättyy kesken lukuvuoden, voi esiopetuspaikka vaihtua. Yksityisessä päiväkodissa ei ole mahdollisuutta pelkkään maksuttomaan esiopetukseen.

Esioppilaat, joilla ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta, sijoittuvat lähikouluun, mikäli koululla järjestetään esiopetusta lukuvuonna 20242025. Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää koulujen esiopetuspaikoista ja ryhmistä kevään 2024 aikana. Huoltajalla on mahdollisuus hakea esiopetuspaikkaa myös muuhun kuin oppilaan ns. lähikouluun. Haku on tehtävä siinä tapauksessa erillisellä hakukaavakkeella sivistys- ja hyvinvointijohtajalle, joka tekee asiasta päätöksen. Huoltajan tulee perustella asia myös sähköisen hakemuksen yhteydessä.

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu päiväkodeissa

Lisätietoja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista löytyy Muhoksen kunnan internet-sivuilta muhos.fi/varhaiskasvatuksen-maksut/. Koulujen loma-aikoina peritään hoidontarpeen mukaan maksuasetuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 20242025

Syyslukukausi 7.8.20.12.2024, syysloma (vko 43) 21.10.27.10.2024
Kevätlukukausi 7.1. la 31.5.2025 (pe 30.5.2025 varhaiskasvatuksen esiopetus) ja talviloma 3.3.–7.3.2025 (vko 10)

Lisätietoja

Varhaiskasvatusjohtaja Anu Vartiainen p. 044 4970 115.
Varhaiskasvatusjohtaja vastaa päiväkotien esiopetuksen ilmoittautuneiden tiedusteluihin.

Kirkonkylän koulun rehtori Pasi Kukkola p. 044 4970 425

Muhoksen päiväkodit ja koulut, muhos.fi/kasvatus-ja-koulutus/

Päiväkoti Satelliitti (yksityinen) p. 044 330 3523, www.siriuspaivakodit.fi