9.2.2024

Haemme sijaisia koulunkäynninohjaajan sijaisuuksiin keväälle 2024

Haemme sijaisia koulunkäynninohjaajan eripituisiin sijaisuuksiin kevätlukukaudelle 2024.

Koulunkäynninohjaajan ja iltapäivätoiminnan sijaisuuksia saattaa olla eri kouluilla. Muhoksen kunnassa on viisi 0-6-vuosiluokkien sekä yksi 7-9-vuosiluokkien perusopetusta antavaa koulua sekä Oulujoen koulu, joka on erityiskoulu. Näet kuntamme koulut sivulta muhos.fi/koulut/. Ohjaajien tuntimäärät ovat keskimäärin 25-30 h/viikko. Lisäksi kahdella koululla toimii iltapäivätoiminta, johon myös mahdollisesti tarvitaan sijaisia.

Koulunkäynninohjaajan kelpoisuusehtona on kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynninohjaajan, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan, lasten- ja nuorten erityisohjaajan, lähihoitajan (lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -koulutusohjelma) kelpoisuus tai muu alalle soveltuva koulutus. Tehtävässä eduksi katsotaan myös, mikäli hakijalla on aiempaa kokemusta lasten ja nuorten parissa työskentelystä.

Tehtäviin kuuluu mm. luokassa opettajan työparina toimiminen, oppilaiden avustaminen erilaisissa oppimistilanteissa, toiminnan suunnittelu ja oppimateriaalin valmistaminen.

Haemme sijaisia, joilla on kasvatuksellinen ote nuorten ja lasten kanssa työskentelyssä ja reippautta tarttua toimeen. Työ edellyttää myös hyviä vuorovaikutus – ja ihmissuhdetaitoja ja positiivista asennetta.

Palkkaus on kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukainen.

Työntekijän tulee esittää työnantajalle rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostilla osoitteeseen sari.karjalainen@edumuhos.fi.

Lisätiedot

Sari Maarit Karjalainen
Johtava koulunkäynninohjaaja / AP/IP-esihenkilö
sari.karjalainen@edumuhos.fi
044 4970 456 (arkisin 9-15)