14.2.2024

Fortumin Montan vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus käynnistyy huhtikuussa

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 13.2.2024

Montan vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus käynnistyy huhtikuussa. Peruskorjaus toteutetaan kahdessa osassa vuosina 2024 ja 2025 Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteishankkeena. Vuosittainen urakka-aika kestää lähtökohtaisesti huhtikuun alusta syyskuun loppuun.

Montan vesivoimalaitos ja sen yhteydessä oleva patosilta on rakennettu 1955–57. Siltarakenteiden huonosta kunnosta johtuen silta peruskorjataan. Korjaustyöt pitävät sisällään muun muassa pintarakenteiden, kaiteiden ja valaistuksen uusimisen. Peruskorjauksella varmistetaan sillan turvallinen käyttö myös tulevaisuudessa.

Sillan peruskorjausurakan pääurakoitsijaksi on valittu Savon Kuljetus Oy.

Rakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi siten, että urakan aikana sillalla säilyy yleisessä käytössä yksi ajokaista ajoneuvoliikenteelle sekä erillinen kevyenliikenteen väylä. Kulkuyhteys Kämäränniemeen säilyy urakan ajan. Mahdollisista töiden vaatimista lyhyistä liikennekatkoksista tiedotetaan erikseen. Liikennejärjestelyistä ja turvallisuudesta vastaa pääurakoitsija.

Fortumin Montan vesivoimalaitos on mereltä noustessa Oulujoen toinen voimalaitos. Voimalaitoksella on kolme Kaplan-turbiinia ja sen teho on 47 MW. Montan voimalaitoksen keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 9 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja

Veli-Matti Tuomaala, Asset & Contract Manager, veli-matti.tuomaala@fortum.com, puh. 040 356 5660

Esa-Pekka Hottinen, Työnjohtaja, Savon Kuljetus Oy, esa.hottinen@savonkuljetus.fi, puh. 044 727 2556

Olli Kilponen, Siltavastaava, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, olli.kilponen@ely-keskus.fi,  puh. +358 295 038 267