20.2.2023

Lausunto TE24-uudistuksen mukaisen työllisyysalueen muodostamisesta Oulun seudulla

Vuonna 2019 Oulun seudun kunnat ovat yhdessä hakeutuneet valtion työllisyyden kuntakokeiluun. Tässä haussa ja neuvotteluissa työllisyyskokeilun alueeksi muodostui Oulun kaupungin lisäksi Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Kantavana ajatuksena alueen muodostumiselle oli luonnollinen työssäkäyntialue.

Kuntakokeilun valmisteluissa käytiin useita yhteisneuvotteluita ja keskusteluita sekä perustettiin lukuisia työryhmiä valmistelemaan ja seuraamaan, että työllisyyskokeilun tavoitteet toteutuvat toivotun mukaisesti. Hyvän valmistelun tuloksena Oulun seutu sai oman kuntakokeilun, jonka tulokset ovat olleet koko kokeilualueilla merkittävästi työllisyyttä edistävät.

Jo työllisyyden kuntakokeilun alkumetreiltä lähtien on ollut selvää, että kokeilu johtaa TE24-muutokseen, jossa työllisyyden hoito siirtyy TE-toimiston vastuulta kunnille ja alueille. Kuntakokeilu onkin ollut erinomainen pilotti tulevan muutoksen harjoitteluun ja valmisteluun. Kokeilun aikana on päästy kehittämään vastuujakoa niin keskitettyjen palveluiden osalta kuin lähipalveluiden osalla kunnissa.

Oulun seudun yhteisessä työllisyyden kuntakokeilussa Oulun kaupunki on kantanut vastuun keskitettyjen palveluiden osalta ja kunnat hoitaneet lähipalvelut paikallisesti oman kunnan ja TE-toimistosta osoitettujen resurssien avulla. Kokonaisuus on toiminut hyvin ja asiakkaat ovat saaneet tarvittavat palvelut nopeasti ja tehokkaasti.

TE24-uudistuksessa valtio on määrännyt työllisyysalueiden minimikooksi 20 000 työllistä. Määrän lisäksi alueen muodostamisessa painotetaan luonnollista työssäkäyntialuetta sekä sitä, että palvelut ovat asiakkaalle helposti saavutettavissa.

Tilastojen mukaan muun muassa Oulu-Kempele-Liminka-Kempele-Oulu -akselilla pendelöi päivittäin yli 10 000 työllistä. Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilun alueella pendelöintimäärät ovatkin hyvin vaikuttavat kuntien ja keskuskaupungin ja kuntien kesken. Näin ollen voidaankin todeta, että nykyinen kuntakokeilualue on erittäin luonnollinen työssäkäyntialue. Lisäksi keskitettyjä palveluita tarvitsevien asiakkaiden on helppo saada eritystarpeisiin palvelua alueen keskuskaupungista, koska joukkoliikenne ja infrastruktuuri tukevat kuntien ja keskuskaupunki Oulun välistä liikennettä ja tekevät asioinnin helpoksi ja tehokkaaksi kaikille kokeilualueen kuntien asiakkaille.

On myös tärkeää huomata, että Oulun seudulla on saatavissa vain määrätty määrä osaavaa ammattitaitoa keskitettyjen palveluiden tehtäviin. Mikäli keskitettyjen palveluiden kokonaisuuksia rakennettaisiin samalle alueelle useita, voi olla, että kaikkiin tehtäviin ei riitä koulutettuja osaajia ja näin osa palveluista voi olla haasteellista toteuttaa asiakkaille.

Koska nykyinen Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilu on haettu alueen kuntien yhteistyössä ja hakemuksen yhteydessä on todettu, että kokeilualue on luonnollinen työssäkäyntialue, jonka mm. pendelöinti kokeilualueen sisällä hyvin osoittaa, näkevät kaikki nykyisen työkokeilualueen kunnat, että uuden TE24-uudistuksen mukaisen työllisyysalueen tulee olla sama alue kuin työllisyyden kuntakokeilussa ja jossa Oulun kaupunki vastaa keskitetyistä palveluista. Tämä järjestely lisää entisestään kuntien välistä yhteistyötä ja varmistaa toimivat palvelut kaikille alueen työllisyyspalveluiden asiakkaille. Kunnat näkevätkin, että päätös yhteisestä kuntakokeilun nykyisten rajojen mukaisesti työllisyysalueesta tulee tehdä välittömästi ja rajalliset resurssit keskittää TE24-muutoksen valmistautumiseen ja valmisteluihin, jotta asiakkaiden palvelut toimivat sujuvasti heti uudistuksen astuttua voimaan.

8.2.2023 kokeilukuntien puolesta,

Hailuodon kunta
Iin kunta
Kempeleen kunta
Limingan kunta
Lumijoen kunta
Muhoksen kunta
Tyrnävän kunta