1.5.2024

Muhoksen osallistavan budjetoinnin voittoidea ratkennut

Muhoksen kunta on tänä vuonna ottanut käyttöön osallistavan budjetoinnin. Osallistavan budjetoinnin avulla kuntalaiset otetaan mukaan suunnittelemaan ja päättämään mihin yhteisiä verovaroja käytetään. Vuodelle 2024 varattu osallistavan budjetoinnin määräraha on 7500 euroa.

Muhoksen kunta järjesti helmikuussa kuntalaisille ideahaun, jossa kerättiin ehdotuksia osallistavan budjetoinnin määrärahan käyttöön. Saaduista noin 80 ideasta valittiin kuusi ehdotusta, joista kuntalaiset pääsivät äänestämään voittajan. Ääniä annettiin yhteensä noin 380, joista enemmistön, 114 ääntä, sai ehdotus Laavu Oulujoen rantaan.

Laavun sijoituspaikka on vielä päättämättä, mutta keskustelut vaihtoehdoista on jo aloitettu. Osallistavan budjetoinnin voittajaidea pyritään saamaan toteutettua vuoden 2024 aikana.

Lisätiedot

Juha Pesonen
Vapaa-aikatoimenjohtaja
044 4970 403
juha.pesonen@muhos.fi