10.2.2023

Oulun seudulla pyöräillään lähes joka viides matka

OULUN KAUPUNGIN TIEDOTE 9.2.2023

Pyöräliikenteen osuus matkoista Oulun seudulla on Suomen suurin

Oulun seudulla tehtiin vuonna 2021 matkoista kestävillä liikkumismuodoilla 41 % ja henkilöautolla 57 %. Kestävien liikkumismuotojen, eli jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen yhteisosuus vuonna 2016 oli 40 %. Kestävien liikkumismuotojen osuus Oulun seudulla oli samalla tasolla Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Joensuun seutujen kanssa. Helsingin seudulla kestävien liikkumismuotojen osuus oli suurin, niillä liikuttiin yli puolet matkoista.

Pyöräliikenteen osuus tehdyistä matkoista on Oulun seudulla selvästi Suomen suurin. Lähes joka viides matka (18 %) pyöräiltiin. Muilla seuduilla osuus oli 7–12 %. Oulun seudulla pyöräily on ympärivuotista ja talvellakin seudun asukkaat pyöräilivät keskimäärin joka kymmenennen matkan. Vain 7 prosenttia asuntokunnista Oulun seudulla ei omistanut polkupyörää. Myös sähköpyörät ovat yleistyneet ja jo lähes joka kymmenennestä asuntokunnasta löytyi vuonna 2021 sähköpyörä.

Vähemmän tehtyjä matkoja, mutta pidempiä

Vuoden 2021 liikkumisessa näkyvät koronapandemian vaikutukset. Sekä keskimääräisen vuorokauden aikana tehtyjen matkojen määrä että matkustetut kilometrit pienenivät aiemmista vuosista. Oulun seudun asukkaat tekivät vuonna 2021 keskimäärin 2,5 matkaa/hlö/vrk (vuonna 2016 3,0 matkaa/hlö/vrk) ja matkustivat keskimäärin 39 kilometriä (vuonna 2016 42 km). Muutokset ovat merkittäviä, mutta mahdollisesti osittain väliaikaisia.

Yksittäisten matkojen keskipituus sen sijaan kasvoi. Oulun seudun asukkaiden matkojen keskipituus vuonna 2021 oli 16 kilometriä, kun se vuonna 2016 oli 14 km. Pyöräliikennematkan keskipituus oli vuonna 2021 noin 3,5 km ja jalankulkumatkan 2,0 km. Molempien keskipituus on kasvanut vuodesta 2016. Henkilöautomatkat olivat selvästi pidempiä kuin kestävillä liikkumismuodoilla tehdyt matkat, joten myös osuus kaikista matkustetuista kilometreistä oli merkittävä (79 %). Henkilöautomatkojen suoriteosuus ei muuttunut vuodesta 2016.

Vapaa-aika, ostokset ja asiointi merkittävimmät matkaryhmät

Oulun seudun asukkaiden suurimmat matkaryhmät olivat vapaa-aikaan ja vierailuihin liittyvät matkat (33 %) sekä ostoksiin ja asiointiin liittyvät matkat (28 %). Työ- tai koulutuspaikkaan suuntautui matkoista 26 %. Matkojen määrä vähentyi kaikissa suurimmissa matkaryhmissä verrattuna vuoteen 2016.

Henkilöliikennetutkimus tuo tietoa suomalaisten liikkumisesta

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on vuodesta 1974 alkaen noin kuuden vuoden välein toteutettu tutkimus. Se antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja muun muassa eri väestöryhmien liikkumisen ajallisista ja alueellisista eroista. Nyt julkaistun tutkimuksen tieto on kerätty vuonna 2021. Tutkimustiedon keräämisestä vastaa Traficom.

Oulun seutu on osallistunut tutkimukseen vuosina 1996 ja 2021 lisäotoksella. Vuonna 2021 lisäotoksella tutkimukseen osallistui muun muassa Tampereen, Turun, Porin, Kajaanin ja Jyväskylän seudut, joka mahdollistaa tulosten vertailun seutujen kesken. Oulun seudulla tutkimukseen vastasi yli 2 500 asukasta. Tutkimusaineisto toimii merkittävänä liikennesuunnittelun ja alueellisen liikennemallin lähtötietona.

Lisätietoa tutkimuksesta

Henkilöliikennetutkimus 2021: Oulun seutu

Traficom:
https://tieto.traficom.fi/fi/tilastot/suomalaisten-liikkumistottumukset
https://www.traficom.fi/fi/julkaisut/henkiloliikennetutkimus-2021-suomalaisten-liikkuminen

Yhteystiedot

Riikka Kallio, Asiantuntija WSP, puh. 040 861 2191
Päivi Hautaniemi, Liikennejärjestelmävastaava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. p. 0295 038 239
Erkki Malo, Liikenneinsinööri Oulun kaupunki, puh. 040 641 6006
Saija Räinä, Liikennepäällikkö Oulun kaupunki, puh. 050570 0723
Claes Krüger, Kehittämispäällikkö Oulun kaupunki, puh. 044 7031247